Varför använda avfallskvarn?

Avfallskvarn är ett i Sverige relativt ovanligt sätt att hantera hushållsavfall. I USA är en avfallskvarn sedan en längre tid tillbaka ett av de vanligaste redskapen, och det var även där den uppfanns år 1927. Fastän avfallskvarnen introducerades här på 40-talet så har den inte fått riktig genomslagskraft förrän nu. Anledningen till detta är att den faktiskt är ett relativt miljövänligt alternativ i dagens restriktiva sophantering. Organiskt material rivs i den elektriska kvarnen ner till finmald konsistens som sedan spolas ut i avloppet. Sedan det visat sig att den här restprodukten kan omvandlas till biogas i landets reningsverk har avfallskvarnen ökat i popularitet.

En avfallskvarn är en elektriskt driven enhet som i allmänhet monteras i anslutning till diskbänkens avlopp. Monteringen är enkel och kan utföras av de flesta personer som har möjlighet att ägna en halvtimme åt detta. Det finns en del övertygande anledningar till att installera avfallskvarnar. En är att det är möjligt att minska vikten i soppåsarna betydligt. Idag är det många kommuner som tar ut avgifter baserade på sopornas vikt, så här kan en hel del pengar sparas in. En hel del lukt undviks dessutom, i och med att flugorna inte har en chans att nå fram till det organiska materialet och eftersom det inte ruttnar i samma takt.

Avfallskvarn en källa till biogas

Den påveran en avfallskvarn har på ditt avlopp är stor. Det bearbetade, organiska materialet tillför avloppsvattnet stora mängder kol, vilket toalettavfall inte har mycket av. Kolet sätter igång rötningsprocessen och en mängd gas produceras. Detta är just biogas och när den tas tillvara av våra reningsverk så får den många spännande användningar. Biogasen används exempelvis i reningsverkens motorer, och i framtiden ser denna ut att kunna bli ett viktigt fordonsbränsle även för våra personbilar. Det s.k. rötslamm som blir över efter att biogasen bildats blandas med bark och blir biomull. Denna kommer till användning som näringsämne på offentliga grönområden som i t.ex. parker.

Fördelar med avfallskvarn

Det finns flera fördelar med avfallskvarnar kopplade till avloppet. Ja, det finns även nackdelar – och det finns dessutom alternativ som bättre tar tillvara på både energi och näring i avfallet. Tillbaka till fördelar med avfallskvarnar.

• Med avfallskvarnar minskar fordonstransporter. Om avloppsnätet transporterar matavfallet minskar behovet av transporter.

• Transporteras matavfallet till reningsverken – istället för att hanteras som annat avfall – blir det möjligt att producera ännu mer biogas. Dock blir det betydligt mindre biogas jämfört med om avfallet istället transporteras till en biogasanläggning.

För privatpersoner har avfallskvarnar följande fördelar

• Avfallskvarnar underlättar arbetet i köket.
• Lägre kostnader för sophämtning.
• Ingen dålig lukt i köket.
• Bättre hygien.
• Problem med skadedjur minskar.
• Underlättar sopsortering.

Innan du köper och installerar en avfallskvarn kan det vara en bra idé att kolla
Avfallskvarnar är tillåtna i din kommun. Avfallskvarnar är inte tillåtet i Göteborg och Malmö för tillfället – de är däremot tillåtna i Stockholm. Varför några kommuner inte tillåter avfallskvarnar beror på att risken för stopp i avloppsnäten ökar. Trenden är dock positiv – allt fler kommuner väljer att godkänna avfallskvarnar. Förmodligen har man förstått fördelarna för miljön.

Vi tycker att du ska köpa en avfallskvarn. Det är en bra investering som underlättar vardagen.

Avfallskvarn ger förbättrad kretsloppeffekt