Fastighetsägare

Är du redan, eller kommer du inom en snar framtid, att bli fastighetsägare? Det är ett brett ämne med mycket ansvar och saker att tänka. I Sverige brukar vi oftast referera till fastighetsägare som en ägare av en lokal eller byggnad, men även vatten-, växt- och markområden faller inom den lagliga definitionen av fastighet. Förutom en mycket ansvar har du även många rättigheter som ägare av fastighet. För att få reda på mer kan det vara en god idé att ta en närmare titt på bland annat Arken, det digitala arkiv som Lantmäteriet har samlat ihop sedan 1600-talet och framåt.

I Arken kommer du att hitta kartor, detaljplaner och gamla förrättningsdokument. Om du är ute efter dokument som blev förrättade innan 1928 kan du finna dem gratis på Lantmäteriets hemsida. Att vara fastighetsägare behöver inte vara alltför komplicerat om du gör din läxa i förväg. Du som är ägare av fastighet har ansvar för att allt fungerar korrekt och att din fastighet inte medför några risker för varken boende eller miljön. Ett bra tips är att anlita en riktigt bra flyttstädfirma.se. Bland annat Miljöförvaltningen ger dig ansvaret för att kontrollera att miljöbalken följs. Genom att upprätta rutiner för dig själv och din fastighet kan du enkelt se till att alla lagar följs.

Områden som fastighetsägare bör ha koll på

Som fastighetsägare ska du bland annat se till att avfallshantering och snöröjning. Utöver det tillkommer en rad av olika områden som exempelvis värmepumpar, rökning, radon – alla områden har sina egna lagar och föreskrifter att följa och det är viktigt att du inte missar någon av dem. I exempelvis Stockholm faller det på dig som ägare att kolla radonhalten i dina fastigheter. Det är också upp till dig att se till att det inte sker någon rökning i lokaler dit allmänheten har tillgång. Det kan vara lokaler som är avsedda för barnomsorg, hälso- och sjukvård eller restauranger. Efter det är det miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvar att kolla upp så tobakslagen följs.

Fastighetsägare innebär både ansvar och fördelar