Avfallskvarn från Kvarnson

Svenska kök har länge saknat avfallskvarnar medan nästan alla amerikanska kök har en. Nu är detta på väg att ändras då fördelarna med att ha en är många. Med en avfallskvarn mals matresterna ner och sköljs sedan bort med avfallsvattnet. Istället för att brännas förbränningsanläggningar används de nermalda resterna för att producera biogas vilket är ett bättre alternativt bränsle till bilar och bussar. Kvarnson gör avfallskvarnar av hög kvalitet som är lätta att installera och dessutom är CE-märkta för att klara miljökraven från EU. En avfallskvarn från Kvarnson minskar soporna och är en bra lösning för en större familj, eller för dig som saknar möjligheten att kompostera.

Kvarnson samarbetade med Villaägarnas riksförbund vilket är en indikation på produkter av hög kvalitet för dig som äger ditt eget boende. Avfallskvarnar har funnits länge i Sverige, men det är först nu som de börjar få genomslagskraft. De nya miljökraven gör att en avfallskvarn blir en praktisk lösning för många hushåll men också ett bidrag till en förändrad bränslekonsumtion. De matrester som mals ned och sköljs bort i avloppssystemet går sedan att omvandla till biogas genom rötning. På samma gång minskas mängden sopor i många hushåll, vilket leder till färre soptransporter och att soporna också luktar mindre. En avfallskvarn kan vara ett litet bidrag till stora förändringar.

För- och nackdelar med avfallskvarnar

För många är avfallskvarnar ett miljövänligt och smidigt alternativ – men avfallskvarnar är inte tillåtet i alla kommuner i landet.

Avfallskvarnar monteras under diskbänken. Matavfallet mals ner i kvarnen och blir till ett tunnare matslam som transporteras bort i avloppsnätet.

Du kan – i princip – mala ner allt som du kan stoppa i munnen. Läkemedel är undantaget.

Undvik även att mala ner

• ben av fisk, fågel och kött
• deg
• fett i stora mängder
• fiberrika bön-, ärt-, hummer- och ostronskal
• laxskinn
• majskolvar
• senor

Kravet för installation är 89-90 mm hål. Nästan alla diskbänkar från 1990-talet och framåt är godkända. Det går att ordna installation även för äldre bänkar.

Priset för installation är cirka 2 000 kronor. Låt en behörig installatör installera din avfallskvarn, annars får du inte en installationsgaranti.

Priset för en avfallskvarn varierar mellan 4 000 och 9 000 kronor. Den förväntade livslängden är 10 till 12 år.

Det finns två typer av avfallskvarnar – kontinuerligt matade kvarnar och satsmatade kvarnar. Det senare alternativet är säkrare.

Det är sedan 2008 tillåtet för enskilda hushåll i Stockholm att installera avfallskvarn. Antalet kommuner som tillåter installation ökar stadigt.

I Göteborg och Malmö är avfallskvarnar inte tillåtet. Detta eftersom kvarnar ökar risken för stopp i avloppssystemet.

Kvarnson med avfallskvarnar minimerar matavfallet

Kvarnson med praktiska avfallskvarnar

Nu är det dags att välja rätt avfallskvarn för ditt hushåll. En avfallskvarn från Kvarnson är enkel och säker att installera. Den är kraftigt tillverkad med detaljer av rostfritt stål och säkra el-anslutningar för att slå av och på den. Du får dessutom övriga tillbehör som luftströmbrytare, propp och matningspinne helt inkluderat i detta paket, någon som inte alla leverantörer bjuder på. Användningsmanualen är på svenska så installationen går snabbt och smidigt vare sig du gör det själv eller tar hjälp av ett proffs. Skaffa en praktiskt avfallskvarn direkt och minska dina sopkostnader samtidigt som du bidrar till en renare bränsleproduktion och bättre miljö.